• Hỗ trợ nhanh:
  • Mr Hà - 0972.865.336
  • 0168.491.5571


Berserk [Update Chap 343]


     SƠ LƯỢC

     Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng... Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình.

     Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết. Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa. Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu. ...

     Tên khác: Kiếm sĩ đen

     Tác giả: Kentarō Miura

     Nguồn: S.We Group & Speed Group & [Amethyst] Group

     Thể loại: Action, Adventure, Shounen

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Berserk - Chap 343
30/12/2015
Berserk - Chap 342
28/12/2015
Berserk - Chap 341
28/10/2015
Berserk - Chap 340
03/10/2015
Berserk - Chap 339
08/09/2015
Berserk - Chap 338
31/07/2015
Berserk - Chap 337
05/10/2014
Berserk - Chap 336
25/08/2014
Berserk - Chap 335
29/04/2015
Berserk - Chap 334
13/04/2015
Berserk - Chap 333
05/10/2015
Berserk - Chap 332
05/10/2015
Berserk - Chap 331
05/10/2015
Berserk - Chap 330
05/10/2015
Berserk - Chap 329
05/10/2015
Berserk - Chap 328
05/10/2015
Berserk - Chap 327f
05/10/2015
Berserk - Chap 327e
05/10/2015
Berserk - Chap 327d
05/10/2015
Berserk - Chap 327c
05/10/2015
Berserk - Chap 327b
05/10/2015
Berserk - Chap 327a
05/10/2015
Berserk - Chap 326
05/10/2015
Berserk - Chap 325
05/10/2015
Berserk - Chap 324
05/10/2015
Berserk - Chap 323
05/10/2015
Berserk - Chap 322
05/10/2015
Berserk - Chap 321
05/10/2015
Berserk - Chap 320
05/10/2015
Berserk - Chap 319
05/10/2015
Berserk - Chap 318
05/10/2015
Berserk - Chap 317
05/10/2015
Berserk - Chap 316
05/10/2015
Berserk - Chap 315
05/10/2015
Berserk - Chap 314
05/10/2015
Berserk - Chap 313
05/10/2015
Berserk - Chap 312
05/10/2015
Berserk - Chap 311
05/10/2015
Berserk - Chap 310
05/10/2015
Berserk - Chap 309
05/10/2015
Berserk - Chap 308
05/10/2015
Berserk - Chap 307
05/10/2015
Berserk - Chap 306
05/10/2015
Berserk - Chap 305
05/10/2015
Berserk - Chap 304
05/10/2015
Berserk - Chap 303
05/10/2015
Berserk - Chap 302
05/10/2015
Berserk - Chap 301
05/10/2015
Berserk - Chap 300
05/10/2015
Berserk - Chap 299
05/10/2015
Berserk - Chap 298
05/10/2015
Berserk - Chap 297
05/10/2015
Berserk - Chap 296
05/10/2015
Berserk - Chap 295
05/10/2015
Berserk - Chap 294
05/10/2015
Berserk - Chap 293
05/10/2015
Berserk - Chap 292
05/10/2015
Berserk - Chap 291
05/10/2015
Berserk - Chap 290
05/10/2015
Berserk - Chap 289
05/10/2015
Berserk - Chap 288
05/10/2015
Berserk - Chap 287
05/10/2015
Berserk - Chap 286
05/10/2015
Berserk - Chap 285
05/10/2015
Berserk - Chap 284
05/10/2015
Berserk - Chap 283
05/10/2015
Berserk - Chap 282
05/10/2015
Berserk - Chap 281
05/10/2015
Berserk - Chap 280
05/10/2015
Berserk - Chap 279
05/10/2015
Berserk - Chap 278
05/10/2015
Berserk - Chap 277
05/10/2015
Berserk - Chap 276
05/10/2015
Berserk - Chap 275
05/10/2015
Berserk - Chap 274
05/10/2015
Berserk - Chap 273
05/10/2015
Berserk - Chap 272
05/10/2015
Berserk - Chap 271
05/10/2015
Berserk - Chap 270
05/10/2015
Berserk - Chap 269
05/10/2015
Berserk - Chap 268
05/10/2015
Berserk - Chap 267
05/10/2015
Berserk - Chap 266
05/10/2015
Berserk - Chap 265
05/10/2015
Berserk - Chap 264
05/10/2015
Berserk - Chap 263
05/10/2015
Berserk - Chap 262
05/10/2015
Berserk - Chap 261
05/10/2015
Berserk - Chap 260
05/10/2015
Berserk - Chap 259
05/10/2015
Berserk - Chap 258
05/10/2015
Berserk - Chap 257
05/10/2015
Berserk - Chap 256
05/10/2015
Berserk - Chap 255
05/10/2015
Berserk - Chap 254
05/10/2015
Berserk - Chap 253
05/10/2015
Berserk - Chap 252
05/10/2015
Berserk - Chap 251
05/10/2015
Berserk - Chap 250
05/10/2015
Berserk - Chap 249
05/10/2015
Berserk - Chap 248
05/10/2015
Berserk - Chap 247
05/10/2015
Berserk - Chap 246
05/10/2015
Berserk - Chap 245
05/10/2015
Berserk - Chap 244
05/10/2015
Berserk - Chap 243
05/10/2015
Berserk - Chap 242
05/10/2015
Berserk - Chap 241
05/10/2015
Berserk - Chap 240
05/10/2015
Berserk - Chap 239
05/10/2015
Berserk - Chap 238
05/10/2015
Berserk - Chap 237
05/10/2015
Berserk - Chap 236
05/10/2015
Berserk - Chap 235
05/10/2015
Berserk - Chap 234
05/10/2015
Berserk - Chap 233
05/10/2015
Berserk - Chap 232
05/10/2015
Berserk - Chap 231
05/10/2015
Berserk - Chap 230
05/10/2015
Berserk - Chap 229
05/10/2015
Berserk - Chap 228
05/10/2015
Berserk - Chap 227
05/10/2015
Berserk - Chap 226
05/10/2015
Berserk - Chap 225
05/10/2015
Berserk - Chap 224
05/10/2015
Berserk - Chap 223
05/10/2015
Berserk - Chap 222
05/10/2015
Berserk - Chap 221
05/10/2015
Berserk - Chap 220
05/10/2015
Berserk - Chap 219
05/10/2015
Berserk - Chap 218
05/10/2015
Berserk - Chap 217
05/10/2015
Berserk - Chap 216
05/10/2015
Berserk - Chap 215
05/10/2015
Berserk - Chap 214
05/10/2015
Berserk - Chap 213
05/10/2015
Berserk - Chap 212
05/10/2015
Berserk - Chap 211
05/10/2015
Berserk - Chap 210
05/10/2015
Berserk - Chap 209
05/10/2015
Berserk - Chap 208
05/10/2015
Berserk - Chap 207
05/10/2015
Berserk - Chap 206
05/10/2015
Berserk - Chap 205
05/10/2015
Berserk - Chap 204
05/10/2015
Berserk - Chap 203
05/10/2015
Berserk - Chap 202
05/10/2015
Berserk - Chap 201
05/10/2015
Berserk - Chap 200
05/10/2015
Berserk - Chap 199
05/10/2015
Berserk - Chap 198
05/10/2015
Berserk - Chap 197
05/10/2015
Berserk - Chap 196
05/10/2015
Berserk - Chap 195
05/10/2015
Berserk - Chap 194
05/10/2015
Berserk - Chap 193
05/10/2015
Berserk - Chap 192
05/10/2015
Berserk - Chap 191
05/10/2015
Berserk - Chap 190
05/10/2015
Berserk - Chap 189
05/10/2015
Berserk - Chap 188
05/10/2015
Berserk - Chap 187
05/10/2015
Berserk - Chap 186
05/10/2015
Berserk - Chap 185
05/10/2015
Berserk - Chap 184
05/10/2015
Berserk - Chap 183
05/10/2015
Berserk - Chap 182
05/10/2015
Berserk - Chap 181
05/10/2015
Berserk - Chap 180
05/10/2015
Berserk - Chap 179
05/10/2015
Berserk - Chap 178
05/10/2015
Berserk - Chap 177
05/10/2015
Berserk - Chap 176
05/10/2015
Berserk - Chap 175
05/10/2015
Berserk - Chap 174
05/10/2015
Berserk - Chap 173
05/10/2015
Berserk - Chap 172
05/10/2015
Berserk - Chap 171
05/10/2015
Berserk - Chap 170
05/10/2015
Berserk - Chap 169
05/10/2015
Berserk - Chap 168
05/10/2015
Berserk - Chap 167
05/10/2015
Berserk - Chap 166
05/10/2015
Berserk - Chap 165
05/10/2015
Berserk - Chap 164
05/10/2015
Berserk - Chap 163
05/10/2015
Berserk - Chap 162
05/10/2015
Berserk - Chap 161
05/10/2015
Berserk - Chap 160
05/10/2015
Berserk - Chap 159
05/10/2015
Berserk - Chap 158
05/10/2015
Berserk - Chap 157
05/10/2015
Berserk - Chap 156
05/10/2015
Berserk - Chap 155
05/10/2015
Berserk - Chap 154
05/10/2015
Berserk - Chap 153
05/10/2015
Berserk - Chap 152
05/10/2015
Berserk - Chap 151
05/10/2015
Berserk - Chap 150
05/10/2015
Berserk - Chap 149
05/10/2015
Berserk - Chap 148
05/10/2015
Berserk - Chap 147
05/10/2015
Berserk - Chap 146
05/10/2015
Berserk - Chap 145
05/10/2015
Berserk - Chap 144
05/10/2015
Berserk - Chap 143
05/10/2015
Berserk - Chap 142
05/10/2015
Berserk - Chap 141
05/10/2015
Berserk - Chap 140
05/10/2015
Berserk - Chap 139
05/10/2015
Berserk - Chap 138
05/10/2015
Berserk - Chap 137
05/10/2015
Berserk - Chap 136
05/10/2015
Berserk - Chap 135
05/10/2015
Berserk - Chap 134
05/10/2015
Berserk - Chap 133
05/10/2015
Berserk - Chap 132
05/10/2015
Berserk - Chap 131
05/10/2015
Berserk - Chap 130
05/10/2015
Berserk - Chap 129
05/10/2015
Berserk - Chap 128
05/10/2015
Berserk - Chap 127
05/10/2015
Berserk - Chap 126
05/10/2015
Berserk - Chap 125
05/10/2015
Berserk - Chap 124
05/10/2015
Berserk - Chap 123
05/10/2015
Berserk - Chap 122
05/10/2015
Berserk - Chap 121
05/10/2015
Berserk - Chap 120
05/10/2015
Berserk - Chap 119
05/10/2015
Berserk - Chap 118
05/10/2015
Berserk - Chap 117
05/10/2015
Berserk - Chap 116
05/10/2015
Berserk - Chap 115
05/10/2015
Berserk - Chap 114
05/10/2015
Berserk - Chap 113
05/10/2015
Berserk - Chap 112
05/10/2015
Berserk - Chap 111
05/10/2015
Berserk - Chap 110
05/10/2015
Berserk - Chap 109
05/10/2015
Berserk - Chap 108
05/10/2015
Berserk - Chap 107
05/10/2015
Berserk - Chap 106
05/10/2015
Berserk - Chap 105
05/10/2015
Berserk - Chap 104
05/10/2015
Berserk - Chap 103
05/10/2015
Berserk - Chap 102
05/10/2015
Berserk - Chap 101
05/10/2015
Berserk - Chap 100
05/10/2015
Berserk - Chap 099
05/10/2015
Berserk - Chap 098
05/10/2015
Berserk - Chap 097
05/10/2015
Berserk - Chap 096
05/10/2015
Berserk - Chap 095
05/10/2015
Berserk - Chap 094
05/10/2015
Berserk - Chap 093
05/10/2015
Berserk - Chap 092
05/10/2015
Berserk - Chap 091
05/10/2015
Berserk - Chap 090
05/10/2015
Berserk - Chap 089
05/10/2015
Berserk - Chap 088
05/10/2015
Berserk - Chap 087
05/10/2015
Berserk - Chap 086
05/10/2015
Berserk - Chap 085
05/10/2015
Berserk - Chap 084
05/10/2015
Berserk - Chap 083
05/10/2015
Berserk - Chap 082
05/10/2015
Berserk - Chap 081
05/10/2015
Berserk - Chap 080
05/10/2015
Berserk - Chap 079
05/10/2015
Berserk - Chap 078
05/10/2015
Berserk - Chap 077
05/10/2015
Berserk - Chap 076
05/10/2015
Berserk - Chap 075
05/10/2015
Berserk - Chap 074
05/10/2015
Berserk - Chap 073
05/10/2015
Berserk - Chap 072
05/10/2015
Berserk - Chap 071
05/10/2015
Berserk - Chap 070
05/10/2015
Berserk - Chap 069
05/10/2015
Berserk - Chap 068
05/10/2015
Berserk - Chap 067
05/10/2015
Berserk - Chap 066
05/10/2015
Berserk - Chap 065
05/10/2015
Berserk - Chap 064
05/10/2015
Berserk - Chap 063
05/10/2015
Berserk - Chap 062
05/10/2015
Berserk - Chap 061
05/10/2015
Berserk - Chap 060
05/10/2015
Berserk - Chap 059
05/10/2015
Berserk - Chap 058
05/10/2015
Berserk - Chap 057
05/10/2015
Berserk - Chap 056
05/10/2015
Berserk - Chap 055
05/10/2015
Berserk - Chap 054
05/10/2015
Berserk - Chap 053
05/10/2015
Berserk - Chap 052
05/10/2015
Berserk - Chap 051
05/10/2015
Berserk - Chap 050
05/10/2015
Berserk - Chap 049
05/10/2015
Berserk - Chap 048
05/10/2015
Berserk - Chap 047
05/10/2015
Berserk - Chap 046
05/10/2015
Berserk - Chap 045
05/10/2015
Berserk - Chap 044
05/10/2015
Berserk - Chap 043
05/10/2015
Berserk - Chap 042
05/10/2015
Berserk - Chap 041
05/10/2015
Berserk - Chap 040
05/10/2015
Berserk - Chap 039
05/10/2015
Berserk - Chap 038
05/10/2015
Berserk - Chap 037
05/10/2015
Berserk - Chap 036
05/10/2015
Berserk - Chap 035
05/10/2015
Berserk - Chap 034
05/10/2015
Berserk - Chap 033
05/10/2015
Berserk - Chap 032
05/10/2015
Berserk - Chap 031
05/10/2015
Berserk - Chap 030
05/10/2015
Berserk - Chap 029
05/10/2015
Berserk - Chap 028
05/10/2015
Berserk - Chap 027
05/10/2015
Berserk - Chap 026
05/10/2015
Berserk - Chap 025
05/10/2015
Berserk - Chap 024
05/10/2015
Berserk - Chap 023
05/10/2015
Berserk - Chap 022
05/10/2015
Berserk - Chap 021
05/10/2015
Berserk - Chap 020
05/10/2015
Berserk - Chap 019
05/10/2015
Berserk - Chap 018
05/10/2015
Berserk - Chap 017
05/10/2015
Berserk - Chap 016
05/10/2015
Berserk - Chap 015
05/10/2015
Berserk - Chap 014
05/10/2015
Berserk - Chap 013
05/10/2015
Berserk - Chap 012
05/10/2015
Berserk - Chap 011
05/10/2015
Berserk - Chap 010
05/10/2015
Berserk - Chap 009
05/10/2015
Berserk - Chap 008
05/10/2015
Berserk - Chap 007
05/10/2015
Berserk - Chap 006
05/10/2015
Berserk - Chap 005
05/10/2015
Berserk - Chap 004
05/10/2015
Berserk - Chap 003
05/10/2015
Berserk - Chap 002
05/10/2015
Berserk - Chap 001
05/10/2015
  • » Like nếu bạn thích truyện này

Bình Luận

Tag: , , , ,

Có thể bạn muốn đọc?